Projektwoche "Fliegen"

Stilleübungen Fliegen KAC (Mai 2015)

 {besps}Stilleuebungen Fliegen KAC Mai 2015, Internet{/besps}
Rätselauflösung (Mai 2015)

{besps}Raetselaufloesung Mai 2015, Internet{/besps}
 Projekt Flughafen 3a (Mai 2015)

{besps}Projekt Flughafen 3a Mai 2015, Internet{/besps}
Projekt Stickarbeit 4a (Mai 2015)

{besps}Projekt Stickarbeit 4a Mai 2015, Internet{/besps}
Projekt Holzflieger 3a (Mai 2015)

{besps}Projekt Holzflieger 3a Mai 2015, Internet{/besps}

Projektvorstellung (Mai 2015)

{besps}Projektvorstellung{/besps}
Projekt Rätselkiste 3a (Mai 2015)

{besps}Projekt Raetselkiste 3a Mai 2015, Internet{/besps}
Projekt Segelflieger Löhr (Mai 2015)

{besps}Projekt Segelflieger Loehr Mai 2015,Internet{/besps}
Projekt Insektensuche KB (Mai 2015)

{besps}Projekt Insektensuche KB Mai 2015, Internet{/besps}
Projekt Insektenhotel KB (Mai 2015)

{besps}Insektenhotel KB 2015{/besps}
Projekt Insekten KB (Mai 2015)

{besps}Projekt Insekten KB Mai 2015, Internet{/besps}
Projekt Zuschauer KAC (Mai 2015)

{besps}ProjektZuschauer KAC Mai 2015, Internet{/besps}
Projekt Lapbook Fliegen 3a,4a (Mai 2015)

{besps}Projekt Lapbook 3a,4a Mai 2015, Internet{/besps}
Projekt Flughafenbesuch 4a (Mai 2015)

{besps}Projekt Flughafen 4a Mai 2015, Internet{/besps}
Projekt Flugobj. bemalen KAC (Mai 2015)

{besps}Projekt Flugobjekte bemalen KAC Mai 2015, Internet{/besps}
Projekt Flugobjekte kleistern KAC (Mai 2015)

{besps}Projekt Flugobjekte kleistern KAC Mai 2015, Internet{/besps}
Projekt Flugmodelle KAC (Apr. 2015)

{besps}ProjektFlugmodelle bauen KAC Apr. 2015, Internet{/besps}